Rezervační podmíky

 

 

1. REZERVACE 

Rezervace v campingu Oase Praha lze provést pouze posláním řádně vyplněného rezervačního formuláře , nebo mailem.

Campingová místa je možné rezervovat na jakýkoli termín. Jen mobilní domy rezervujeme v sezóně (8 týdnů) pouze na celé týdny s příjezdem i odjezdem v sobotu.

Rezervační poplatek pro campingová místa i mobilní domy činí 450,- Kč.   Pokud však budete rezervovat na minimálně 1 týden, s příjezdem i odjezdem vždy v sobotu, nebo ve středu, nebude Vám rezervační poplatek účtován.

Snažíme se vždy dle možností co nejlépe vyhovět všem přáním našich hostů, vyhrazujeme si ale, ve výjimečných případech, právo na změnu zadaného místa preferované parcely.

Rezervace jsou možné do data nejméně 2 týdny před příjezdem.

 

Slevové kupony:

Pokud budete chtít při rezervaci uplatnit slevové kupony, je nutno je při příjezdu předložit. Pokud je nepředložíte, bude Vám dopočítán rozdíl do plné částky.

 

 

2.   PLATBA 

Campingová místa   - při našem potvrzení vaší rezervace   budete požádáni aby jste během 2 týdnů uhradili rezervační poplatek  a zálohou na pobyt ve výši 1000,- Kč. Tato záloha Vám bude následně v campingu odečtena z konečného účtu za ubytování.  Pokud však rezervovanou dobu nevyužijete a odjedete dříve, nemůžeme tuto zálohu bohužel navracet/odečíst. 

Mobilní domy a pokoje   - po obdržení potvrzení rezervace musí být zaplacen   rezervační poplatek  a   záloha ve výši 25 % z celkové částky do 2  týdnů. Zbytek platby je nutné doplatit 6 týdnů před příjezdem. Při rezervaci v době kratší než 6 týdnů je nutno zaplatit celou částku ihned najednou.

Při opoždění platby si vyhrazujeme právo ke zrušení rezervace. 

 

  

3.   CENY 

Ceny platné pro daný rok budou zachovány stejné po celý rok s výjimkou tiskových chyb, neočekávaných změn DPH a státních poplatků a opravdu zřetelných chyb. 

 

  

4.   ZÁLOHA 

Rádi stavíme na vzájemné důvěře, proto nepožadujeme předem kauci a věříme, že v případě poškození vzniklou škodu hosté při odjezdu uhradí.    

 

  

5.   ZMĚNY V JIŽ POTVRZENÉ REZERVACI 

Veškeré změny, které by znamenaly částečné zrušení rezervace (např. zkrácení doby rezervace), se řídí podmínkami Zrušení rezervace (článek 7). 

 

  

6.   PŘÍJEZD A ODJEZD 

Camping: Parcely jsou k dispozici od 13 hodin, v den Vašeho odjezdu musí být uvolněny do 12 hodin.  
Pronájem ubytování: mobilní domky a chaty jsou k dispozici od 15 hodin. Jestliže při svém příjezdu zjistíte nějaké závady nebo nečistotu, oznamte to ihned na recepci, abychom mohli nedostatky odstranit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V den Vašeho odjezdu musí být uvolněny do 10 hodin. 
 

  
7.   ZRUŠENÍ REZERVACE   (STORNO)

A. Do 7 dnů od potvrzení rezervace je možné bezplatně rezervaci stornovat, s výjimkou rezervace provedené do 6 týdnů před příjezdem. 
B. Při stornování rezervace mezi 7 dny od potvrzení rezervace a 6 týdny před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 25 % z celkové částky. 
C. Při stornování rezervace mezi 6 týdny před příjezdem a 1 týdnem před příjezdem bude účtován stornovací poplatek u míst 50 % / u mobilních domů 80% z celkové částky. 
D. Při stornování rezervace v době kratší než 1 týden před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 100 % z celkové částky. 
E. Při dřívějším odjezdu nebo pozdějším příjezdu, než bylo zarezervováno, nevzniká žádný nárok na vrácení zaplacených peněz. 
F. Zrušení rezervace musí být provedeno písemně.

 

  

8. POJIŠTĚNÍ PROTI ZRUŠENÍ REZERVACE   (stornovací pojištění )   u mobilních domů

Proti nákladům na zrušení rezervace se lze pojistit stornovacím pojištěním, jestliže u 1 z cestujících nastane následující: 
A. náhlá nemoc nebo zranění při nehodě; 
B. úmrtí v blízké rodině (manželka, manžel, rodiče, děti, sourozenci). Zašlete prosím lékařskou zprávu.  
C. pokud hlavní živitel v rodině přijde nedobrovolně o práci.

Uzavření stornovacího pojištění je možné pouze při provedení rezervace.
Při 1. platbě (do 21 dnů po obdržení potvrzení) je splatná celá výše pojistky. 
Pokud nebude při 1. platbě uhrazena částka na pojištění, nelze již v dalších platbách pojištění sjednat. Stornovací pojištění platí ode dne rezervace pobytu až po zadaný den odjezdu z kempu Oase Praha. Při dřívějším odjezdu kvůli jednomu z výše vyjmenovaných důvodů vrátíme peníze za nevyužité dny Vaší dovolené. Částka se vrací bankovním převodem. Abyste mohli uplatnit nárok ze stornovacího pojištění, potřebujeme Vaše písemné potvrzení včetně dokumentace.
Při zrušení rezervace se nevrací rezervační poplatek a stornovací pojištění. Výše stornovacího pojištění činí 5 % z celkové částky rezervace.

 

  

9. GDPR - ochrana osobních údajů

Provedením rezervace nám vydáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů Vámi při rezervaci zadaných.