Rezervační podmíky

 

 

1. REZERVACE 

Rezervace v campingu Oase Praha lze provést pouze posláním řádně vyplněného rezervačního formuláře , nebo mailem.

Campingová místa(kromě Premium) je možné rezervovat na jakýkoli termín. Jen mobilní domy a místa Premium rezervujeme v sezóně (8 týdnů) pouze na celé týdny s příjezdem i odjezdem v sobotu.

Snažíme se vždy dle možností co nejlépe vyhovět všem přáním našich hostů, vyhrazujeme si ale, ve výjimečných případech, právo na změnu zadaného místa preferované parcely.

Rezervace je zdarma. Jen pokud budete rezervovat pouze na 1 den bude Vám navíc účtován rezervační poplatek 250 Kč.

Rezervace jsou možné do data nejméně 3 dny před příjezdem.

 

Slevové kupony:

Pokud budete chtít při rezervaci uplatnit slevové kupony, je nutno je při příjezdu předložit. Pokud je nepředložíte, bude Vám dopočítán rozdíl do plné částky.

 

 

2.   PLATBA 

Campingová místa   - při našem potvrzení vaší rezervace   budete požádáni aby jste během 2 týdnů uhradili zálohou na pobyt ve výši 1000,- Kč (u místa Premium 1000 Kč za každý den). Tato záloha Vám bude následně v campingu odečtena z konečného účtu za ubytování.  Pokud však rezervovanou dobu nevyužijete a odjedete dříve, nemůžeme tuto zálohu bohužel navracet/odečíst. 

Mobilní domy  - po obdržení potvrzení rezervace musí být zaplacena do 2 týdnů záloha ve výši 25 % z celkové částky. Zbytek platby je nutné doplatit do 4 týdnů před příjezdem. Při rezervaci v době kratší než 4 týdny před příjezdem je nutno zaplatit celou částku ihned najednou.

Při opoždění platby si vyhrazujeme právo ke zrušení rezervace. 

 

  

3.   CENY 

Ceny platné pro daný rok budou zachovány stejné po celý rok s výjimkou tiskových chyb, neočekávaných změn DPH a státních poplatků a opravdu zřetelných chyb. 

 

  

4.   ZÁLOHA 

Rádi stavíme na vzájemné důvěře, proto nepožadujeme předem kauci a věříme, že v případě poškození vzniklou škodu hosté při odjezdu uhradí.    

 

  

5.   ZMĚNY V JIŽ POTVRZENÉ REZERVACI 

Veškeré změny, které by znamenaly částečné zrušení rezervace (např. zkrácení doby rezervace), se řídí podmínkami Zrušení rezervace (článek 7). 

 

  

6.   PŘÍJEZD A ODJEZD 

Camping: Parcely jsou k dispozici od 13 hodin, v den Vašeho odjezdu musí být uvolněny do 11 hodin.  Pozdní odjezd za příplatek je možný jen po dohodě a to při pobytu min. 2 nocí!
Pronájem ubytování: mobilní domky a chaty jsou k dispozici od 15 hodin. Jestliže při svém příjezdu zjistíte nějaké závady nebo nečistotu, oznamte to ihned na recepci, abychom mohli nedostatky odstranit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V den Vašeho odjezdu musí být uvolněny do 10 hodin. 
 

  
7.   ZRUŠENÍ REZERVACE mobilních domů a míst typ Premium   (STORNO)

A. Do 7 dnů od potvrzení rezervace je možné bezplatně rezervaci stornovat, s výjimkou rezervace provedené do 4 týdnů před příjezdem. 
B. Při stornování rezervace mezi 7 dny od potvrzení rezervace a 4 týdny před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 25 % z celkové částky za ubytování. 
C. Při stornování rezervace mezi 4 týdny před příjezdem a 1 týdnem před příjezdem bude účtován stornovací poplatek u míst 75 % z celkové částky za ubytování
D. Při stornování rezervace v době kratší než 1 týden před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 100 % z celkové částky za ubytování
E. Při dřívějším odjezdu nebo pozdějším příjezdu, než bylo zarezervováno, nevzniká žádný nárok na vrácení zaplacených peněz. 
F. Zrušení rezervace musí být provedeno písemně.

 

7a.   ZRUŠENÍ REZERVACE ostatních typu míst

A. Do 7 dnů od potvrzení rezervace je možné bezplatně rezervaci stornovat, s výjimkou rezervace provedené do 4 týdnů před příjezdem. 
B. Při stornování rezervace mezi 7 dny od potvrzení rezervace a 4 týdny před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 50 % z částky zálohy za ubytování. 
C. Při stornování rezervace v době kratší než 4 týdny před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 100 % z celkové částky za ubytování
D. Při dřívějším odjezdu nebo pozdějším příjezdu, než bylo zarezervováno, nevzniká žádný nárok na vrácení zaplacených peněz. 
E. Zrušení rezervace musí být provedeno písemně.

  

 

8. POJIŠTĚNÍ PROTI ZRUŠENÍ REZERVACE   (stornovací pojištění )   u mobilních domů  a campingových míst Premium

Proti nákladům na zrušení rezervace se lze pojistit stornovacím pojištěním, jestliže u 1 z cestujících nastane následující: 
A. náhlá nemoc nebo zranění při nehodě; 
B. úmrtí v blízké rodině (manželka, manžel, rodiče, děti, sourozenci). Zašlete prosím lékařskou zprávu.  
C. pokud hlavní živitel v rodině přijde nedobrovolně o práci.
D. budete mít v roce 2021 stále obavy přijet kvůli trvajícímu riziku Covid nákazy.


Uzavření stornovacího pojištění je možné pouze při provedení rezervace.
Při 1. platbě (do 14 dnů po obdržení potvrzení) je splatná celá výše pojistky. 
Pokud nebude při 1. platbě uhrazena částka na pojištění, nelze již v dalších platbách pojištění sjednat. Stornovací pojištění platí ode dne rezervace pobytu až po zadaný den odjezdu z kempu Oase Praha. Při dřívějším odjezdu kvůli jednomu z výše vyjmenovaných důvodů vrátíme peníze za nevyužité dny Vaší dovolené. Částka se vrací bankovním převodem. Abyste mohli uplatnit nárok ze stornovacího pojištění, potřebujeme Vaše písemné potvrzení včetně dokumentace.
Při zrušení rezervace se nevrací rezervační poplatek a stornovací pojištění. Výše stornovacího pojištění činí 5 % z celkové částky rezervace.

 

  

9. GDPR - ochrana osobních údajů

Provedením rezervace nám vydáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů Vámi při rezervaci zadaných. 

Pročtěte si podrobné informace o GDPR